vriend van het THHM worden

Steun het Toon Hermans Huis Maastricht particulier en wordt vriend van het huis. U kunt het huis op verschillende manieren steunen.

Eenmalige gift

Iedere gift, klein of groot, is welkom. Voor € 50 schenk je een kankerpatiënt een verwendag vol ontspanning in ons huis. Schenken aan een goed doel heeft gelukkig fiscale voordelen. Een eenmalige schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uiteraard kunt u ook een bedrag overmaken via IBAN: NL69RABO0117055891.

Structureel steunen

Een periodieke schenking houdt in dat je het Toon Hermans Huis Maastricht voor een langere periode steunt, bijvoorbeeld met een vast bedrag per jaar. Dit kun je ook vastleggen in een notariële akte. Bij een bedrag boven de € 500 betalen wij daarvoor de aktekosten.

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000
Email: melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

IBAN: NL69RABO0117055891.

Ambassadeur worden

Wil je als bedrijf het THHM steunen en je als ambassadeur verbinden aan ons huis? Dat kan middels een financiele donatie of middels sponsoring.

Financiele donatie voor meerdere jaren

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden, geldig voor een periode van 3 jaar. 

1.Ambassadeur Goud met Ster*                                                            boven de €1000,-

 • Zie pakket ambassadeur Goud
 • Plus extra afspraken in onderling overleg, geheel op maat.

2. Ambassadeur Goud                                                                              €1000,- per jaar

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst
 • Uitnodiging voor kerstborrel.
 • 2x gratis gebruik van de ruimten en faciliteiten in het THHM inclusief 1x rondleiding en presentatie.
 • Als Ambassadeur ontvang je een ludiek geschenk van het THHM.
 • Vermelding van logo en link op de website.
 • Vermelding van logo op "Wall of Fame" in het Toon Hermans Huis Maastricht.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten.
 • Gebruik van logo ambassadeurschap van THHM bij communicatie uitingen.
 • Draagt maatschappelijke functie van THHM uit naar buiten.

3.Ambassadeur Zilver                                                                              €500,- per jaar

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
 • Uitnodiging voor de kerstborrel.
 • 1x gratis gebruik van ruimten en faciliteiten in het THHM.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten.
 • Naamsvermelding met link op website.

4. Ambassadeur Bronze                                                                            €250,- per jaar

 • Uitnodiging voor de  jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
 • Uitnodiging voor de kerstborrel.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten
 • Naamsvermelding op de website.

Ben je geinteresseerd in het ambassadeurschap voor 3 jaar? Maak een afspraak met onze directeur Melanie Frederiks. Zij zal de mogelijkheden met u bespreken.

Eenmalige financiele donatie

Wilt je als ambassadeur een eenmalige donatie geven aan het huis? Je bent vrij om een donatie over te maken via IBAN: NL69RABO0117055891.


Sponsoring

Sponsoring is creatief steunen. Want naast het doneren van geld kun je met jouw organisatie op veel meer manieren laten zien dat je het THHM een warm hart toedraagt. Samen met klanten, medewerkers, of met de hele vereniging.

Eerst wat inspiratie opdoen? Neem dan contact op met Melanie Frederiks voor een vrijblijvend gesprek. Zij kan je tips geven en je ook helpen om je lumineuze idee of actie in je communicatie naar buiten toe mee te nemen. Zodat je ook aan je eigen relaties kunt laten zien dat je ambassadeur van het Toon Hermans Huis Maastricht bent! 

Toon je hart en...

...lever een dienst aan het Toon Hermans Huis Maastricht
...doneer de opbrengst van een product tijdens een bepaalde periode
...voer samen een klus, een project of opdracht uit in, of voor het THHM
...sponsor in publiciteit op je website of in een artikel in je personeelsblad
...zamel geld in met zijn allen op een bijzondere of ludieke wijze

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl  

IBAN: NL69RABO0117055891.

Het Fiscaal  ANBI nummer  is: 810760459

Wil je iets nalaten?

Nalatenschap

Door je wensen in een testament vast te leggen weet je zeker dat je geld ten goede komt aan wat voor jou belangrijk is. Wanneer je kiest voor het begunstigen van het Toon Hermans Huis Maastricht zijn er verschillende vormen mogelijk, zoals erfstellingen en legaten.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het Toon Hermans Huis Maastricht in een testament tot erfgenaam benoemd. Het inloophuis krijgt hierdoor recht op een bepaald percentage van je nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHM geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een bedrag aan het THHM kunt nalaten. Hierover is het THHM geen erfbelasting verschuldigd. Voor alle duidelijkheid: alleen het door jou vastgestelde geldbedrag, goed of waardepapieren dat jij via je testament hebt toegewezen, komt ons toe.

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

Wat is het fiscaal voordeel?

Schenken met fiscaal voordeel

Het Toon Hermans huis Maastricht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alles wat je ons schenkt als gift, is dus fiscaal aftrekbaar via de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook wij hoeven geen erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en schenkingen die we ontvangen.

Het Fiscaal nummer ANBI is: 810760459

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

en word vriend of
ambassadeur van ons huis

Hartverwarmend huis vol begripvol gezelschap. Voor iedereen. Want kanker raakt ons allemaal...

Sluiting tot 1 september

Terug naar overzicht

26  maart 2020

Beste gasten, vrijwilligers en aanbieders van het Toon Hermans Huis Maastricht.

Het Bestuur van het Toon Hermans Huis in Maastricht heeft in overleg met onze directeur besloten om ons huis voorlopig nog niet open te stellen. Ook zullen we elders in het 043 gebied nog geen activiteiten op starten. Hoewel per 1 juni enkele versoepelingen in het beleid van de Nederlandse overheid zullen worden ingevoerd, vinden wij het nu nog te vroeg om het huis weer open te stellen voor allerlei individuele en/of groepsactiviteiten. Ook een arts, die sterk betrokken is bij ons huis, heeft ons heel dringend geadviseerd, nog niet open te gaan per 1 juni.

Deze arts heeft benadrukt om t.z.t. heel voorzichtig en beperkt open te gaan, met slechts 1 op 1 gesprekken op afspraak in het huis (een mogelijkheid die IPSO ook noemt in hun advies over de openstelling aan alle inloophuizen). IPSO noemt bij hun algemene advies ook nadrukkelijk dat de situatie per inloophuis verschilt en dat een geleidelijk open gaan, verstandig zal zijn.

Kortom, wij vinden het een te groot risico voor onze kwetsbare doelgroep om nu al open te gaan. Wij willen eerst afwachten hoe de situatie zich in Nederland, met name in Maastricht ontwikkelt, nu binnenkort enkele versoepelingen worden ingesteld (en wat dat betekent voor het aantal Corona besmettingen in ons werkgebied) om later op een verantwoorde en veilige manier weer open te kunnen gaan.

In veel van de reacties, die we hebben ontvangen op mijn vorige mail, waarin ik gevraagd heb naar jullie ideeën over een veilig verblijf in ons huis, wanneer ons huis weer open gaat, klinkt door dat we terughoudend en voorzichtig moeten zijn om weer open te gaan. Dit vooral vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Jullie hebben ook veel nuttige en praktische ideeën genoemd. Die zullen we als bestuur zeker gebruiken om de komende zomermaanden concreet uit te werken welke voorzieningen en protocollen nodig zijn om te zijner tijd weer veilig open te kunnen gaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet alleen over de routing in huis, de hygiëne maatregelen, de beschermingsmaatregelen, het aantal gasten per activiteit gelet op de grootte van de ruimtes, maar ook over het gedrag van een ieder in deze nieuwe situatie, de werkwijze in de hele organisatie en de manier van opnieuw open gaan (geleidelijk met eerst slechts 1 op 1 activiteiten op afspraak en daarna meer).

Wij realiseren ons dat dit voor een aantal van jullie een tegenvallend besluit zal zijn. Zeker omdat er ook Toon Hermans Huizen zijn die wel op korte termijn (geheel of gedeeltelijk) weer open gaan. De situatie in Maastricht en directe omgeving verschilt echter nogal fors van andere gebieden in Zuid-Limburg. Maastricht en omgeving zijn zwaarder getroffen door Corona dan Heerlen en Sittard. Ons is nadrukkelijk geadviseerd om daarom zeker niet eerder dan 1 september weer open te gaan (en zelfs dat zal dan nog afhankelijk zijn van de situatie op dat moment). Wij zullen de zomermaanden gebruiken om samen met een aantal vrijwilligers en aanbieders de veilige openstelling van ons huis voor te bereiden. In de tussentijd zullen verschillende aanbieders hun activiteiten online (blijven) aanbieden, zullen verschillende vrijwilligers telefonisch contact blijven onderhouden met gasten en is Pascalle Renée Cohen als life coach beschikbaar voor advies of een persoonlijk gesprek.