vriend van het THHM worden

Steun het Toon Hermans Huis Maastricht particulier en wordt vriend van het huis. U kunt het huis op verschillende manieren steunen.

Eenmalige gift

Iedere gift, klein of groot, is welkom. Voor € 50 schenk je een kankerpatiënt een verwendag vol ontspanning in ons huis. Schenken aan een goed doel heeft gelukkig fiscale voordelen. Een eenmalige schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uiteraard kunt u ook een bedrag overmaken via IBAN: NL69RABO0117055891.

Structureel steunen

Een periodieke schenking houdt in dat je het Toon Hermans Huis Maastricht voor een langere periode steunt, bijvoorbeeld met een vast bedrag per jaar. Dit kun je ook vastleggen in een notariële akte. Bij een bedrag boven de € 500 betalen wij daarvoor de aktekosten.

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000
Email: melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

IBAN: NL69RABO0117055891.

Ambassadeur worden

Wil je als bedrijf het THHM steunen en je als ambassadeur verbinden aan ons huis? Dat kan middels een financiele donatie of middels sponsoring.

Financiele donatie voor meerdere jaren

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden, geldig voor een periode van 3 jaar. 

1.Ambassadeur Goud met Ster*                                                            boven de €1000,-

 • Zie pakket ambassadeur Goud
 • Plus extra afspraken in onderling overleg, geheel op maat.

2. Ambassadeur Goud                                                                              €1000,- per jaar

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst
 • Uitnodiging voor kerstborrel.
 • 2x gratis gebruik van de ruimten en faciliteiten in het THHM inclusief 1x rondleiding en presentatie.
 • Als Ambassadeur ontvang je een ludiek geschenk van het THHM.
 • Vermelding van logo en link op de website.
 • Vermelding van logo op "Wall of Fame" in het Toon Hermans Huis Maastricht.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten.
 • Gebruik van logo ambassadeurschap van THHM bij communicatie uitingen.
 • Draagt maatschappelijke functie van THHM uit naar buiten.

3.Ambassadeur Zilver                                                                              €500,- per jaar

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
 • Uitnodiging voor de kerstborrel.
 • 1x gratis gebruik van ruimten en faciliteiten in het THHM.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten.
 • Naamsvermelding met link op website.

4. Ambassadeur Bronze                                                                            €250,- per jaar

 • Uitnodiging voor de  jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
 • Uitnodiging voor de kerstborrel.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten
 • Naamsvermelding op de website.

Ben je geinteresseerd in het ambassadeurschap voor 3 jaar? Maak een afspraak met onze directeur Melanie Frederiks. Zij zal de mogelijkheden met u bespreken.

Eenmalige financiele donatie

Wilt je als ambassadeur een eenmalige donatie geven aan het huis? Je bent vrij om een donatie over te maken via IBAN: NL69RABO0117055891.


Sponsoring

Sponsoring is creatief steunen. Want naast het doneren van geld kun je met jouw organisatie op veel meer manieren laten zien dat je het THHM een warm hart toedraagt. Samen met klanten, medewerkers, of met de hele vereniging.

Eerst wat inspiratie opdoen? Neem dan contact op met Melanie Frederiks voor een vrijblijvend gesprek. Zij kan je tips geven en je ook helpen om je lumineuze idee of actie in je communicatie naar buiten toe mee te nemen. Zodat je ook aan je eigen relaties kunt laten zien dat je ambassadeur van het Toon Hermans Huis Maastricht bent! 

Toon je hart en...

...lever een dienst aan het Toon Hermans Huis Maastricht
...doneer de opbrengst van een product tijdens een bepaalde periode
...voer samen een klus, een project of opdracht uit in, of voor het THHM
...sponsor in publiciteit op je website of in een artikel in je personeelsblad
...zamel geld in met zijn allen op een bijzondere of ludieke wijze

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl  

IBAN: NL69RABO0117055891.

Het Fiscaal  ANBI nummer  is: 810760459

Wil je iets nalaten?

Nalatenschap

Door je wensen in een testament vast te leggen weet je zeker dat je geld ten goede komt aan wat voor jou belangrijk is. Wanneer je kiest voor het begunstigen van het Toon Hermans Huis Maastricht zijn er verschillende vormen mogelijk, zoals erfstellingen en legaten.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het Toon Hermans Huis Maastricht in een testament tot erfgenaam benoemd. Het inloophuis krijgt hierdoor recht op een bepaald percentage van je nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHM geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een bedrag aan het THHM kunt nalaten. Hierover is het THHM geen erfbelasting verschuldigd. Voor alle duidelijkheid: alleen het door jou vastgestelde geldbedrag, goed of waardepapieren dat jij via je testament hebt toegewezen, komt ons toe.

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

Wat is het fiscaal voordeel?

Schenken met fiscaal voordeel

Het Toon Hermans huis Maastricht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alles wat je ons schenkt als gift, is dus fiscaal aftrekbaar via de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook wij hoeven geen erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en schenkingen die we ontvangen.

Het Fiscaal nummer ANBI is: 810760459

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

en word vriend of
ambassadeur van ons huis

Hartverwarmend huis vol begripvol gezelschap. Voor iedereen. Want kanker raakt ons allemaal...

Koor Toon Hermans Huis Maastricht in Amyerpraot

Terug naar overzicht

02  november 2019

Een jaar lang van voorbereidingen en samenwerking heeft geresulteerd in een mooi, sfeervol en drukbezocht bijzonder concert! Het idee om een concert te organiseren met een tweeledig doel  A -  proberen nieuwe leden binnen te halen en B -  het concert te koppelen aan een goed doel: het Toon Hermans Huis Maastricht heeft goed uitgepakt.

Een oproep aan projectzangers was buiten verwachting, maar liefst 14 zangers/zangeressen hebben meegezongen met dit concert. Prettig waren de contacten met de directrice  van het  Toon Hermans Huis Maastricht, waarbij we op een voortreffelijke manier werden geholpen en ondersteund met de organisatie van dit project.

Al snel zaten we wat betreft het muziekrepertoire op een lijn met het T.H. Koor  “Zingen voor je leven”  en werd er gekozen voor een  volledig Nederlandstalig repertoire.

En dan de concertmiddag:

De regie was in handen van presentator Ed Sabel, die door zijn manier van presenteren en rustgevende stem het publiek bij het geheel wist te betrekken.

Directrice, Melanie Frederiks, hield een korte toespraak waarin ze aangaf dat het Toon Hermans Huis Maastricht een gastvrij inloophuis is voor (ex) kankerpatiënten , naasten en nabestaanden. Jong en oud zijn welkom voor een luisterend oor, een goed gesprek, ervaringen delen of om deel te nemen aan creatieve, ontspannende activiteiten gericht op het leren omgaan met de gevolgen die de ziekte met zich mee brengt. Even tot rust en ontspanning komen en vooral positieve energie opdoen om  verder te gaan.

Gemengde Zangvereniging Crescendo opende muzikaal met: WAT RUIST ER IN…………  Een medley van Toon Hermans liedjes,  gearrangeerd door onze dirigent Harrie Wijenberg. Voorafgaand aan de medley waren we onze dirigent even kwijt, hij verraste alles en iedereen door onverwachts, vermomd als Meneer Verkade naar voren te komen. Hilariteit alom .

Nadat Melanie Frederiks een gedicht, Geluk is geen kathedraal  van T.H. had voorgedragen, was het de beurt aan het T.H.Koor “Zingen voor je leven” met de liedjes: Zo heerlijk rustig – Wim Sonneveld, Is voorbij die mooie zomer – Gerard Cox, Pastorale – Ramses Shaffi, Sophietje – Johnny Lion, Laat me – Ramses Shaffi, Ode aan Maastricht – Benny Nijman en als laatste het T.H.Huislied.

Tijdens de pauze en na afloop van het  concert was er gelegenheid om op het podium een kunstexpositie te bezichtigen. Prachtige schilderijen gemaakt door gasten van het T.H.H.M.

Crescendo opende na de pauze met de liedjes: Tranen gelachen – Guus Meeuwis, Het Dorp – Wim Sonneveld en Avond van Boudewijn de Groot.

Nadat Ed Sabel een gedicht van T.H. de Flierefluiter had voorgedragen , sloten de projectzangers aan voor het meezingen van de liedjes: Wij zullen doorgaan, medley – Ramses Shaffi, Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij en Opzij, Opzij van Herman van Veen.

Na dit optreden vroeg Ed Sabel het T.H.koor naar voren te komen en aan het publiek,om samen mee te zingen met de medley, As ’T EffeKan, Op een mooie Pinksterdag, Breng eens een zonnetje en Heb je even voor mij. Vrolijke liedjes die dan ook stevig werden meegezongen.

Voordat  het slotlied werd gezongen nam de voorzitter van Gemengde Zangvereniging Crescendo, Twan van Bogaert, het woord om de mensen te bedanken die aan dit  concert hun steentje hebben bijgedragen:

- Melanie Frederiks, directrice van het Toon Hermans Huis Maastricht voor de fijne samenwerking.

- Het  T.H.Koor “Zingen voor je leven” dirigente Tonny van de Beesen en gitarist Robert Laenen.

- Gemengde Zangvereniging Crescendo, dirigent Harrie Wijenberg en pianiste Mariëlle Frijns.

- Ed Sabel,  voor de algehele regie en presentatie van deze concertmiddag.

- Ton Bron, als fotograaf en ondersteuning bij het maken van de lay-out van het programmaboekje.

- De vrijwilligers van het T.H.H.M. aan de kaartverkoop en garderobe.

- Netty en Ria Dobbelstein, voor de verkoop van munten gedurende het concert.

- Het beheerders echtpaar van de Amyerhoof,  Servè en Anita voor hun gastvrijheid.

- Een bijzonder woord van dank aan alle sponsoren, die het dank zij hun bijdrage, mede mogelijk hebben gemaakt dit goede doel concert te organiseren.

- Verder alle medewerkers die voor en of achter de schermen op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan dit concert.

De voorzitter vroeg Melanie Frederiks en Tonny van de Beesen nog een keer  naar voren te komen om  een cheque van €1000,=  in ontvangst te nemen. Het bedrag dat door Gemengde Zangvereniging Crescendo gedoneerd wordt aan het Goede Doel: Toon Hermans Huis Maastricht. 

Met het mooie lied, Samen Zijn van Willeke Albertie werd het concert afgesloten.

Zo eindigde deze mooie drukke concertmiddag met een TRAAN en een LACH.  Het was een prachtig  SAMEN  ZIJN!