vriend van het THHM worden

Steun het Toon Hermans Huis Maastricht particulier en wordt vriend van het huis. U kunt het huis op verschillende manieren steunen.

Eenmalige gift

Iedere gift, klein of groot, is welkom. Voor € 50 schenk je een kankerpatiënt een verwendag vol ontspanning in ons huis. Schenken aan een goed doel heeft gelukkig fiscale voordelen. Een eenmalige schenking is meestal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Uiteraard kunt u ook een bedrag overmaken via IBAN: NL69RABO0117055891.

Structureel steunen

Een periodieke schenking houdt in dat je het Toon Hermans Huis Maastricht voor een langere periode steunt, bijvoorbeeld met een vast bedrag per jaar. Dit kun je ook vastleggen in een notariële akte. Bij een bedrag boven de € 500 betalen wij daarvoor de aktekosten.

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000
Email: melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

IBAN: NL69RABO0117055891.

Ambassadeur worden

Wil je als bedrijf het THHM steunen en je als ambassadeur verbinden aan ons huis? Dat kan middels een financiele donatie of middels sponsoring.

Financiele donatie voor meerdere jaren

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden, geldig voor een periode van 3 jaar. 

1.Ambassadeur Goud met Ster*                                                            boven de €1000,-

 • Zie pakket ambassadeur Goud
 • Plus extra afspraken in onderling overleg, geheel op maat.

2. Ambassadeur Goud                                                                              €1000,- per jaar

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst
 • Uitnodiging voor kerstborrel.
 • 2x gratis gebruik van de ruimten en faciliteiten in het THHM inclusief 1x rondleiding en presentatie.
 • Als Ambassadeur ontvang je een ludiek geschenk van het THHM.
 • Vermelding van logo en link op de website.
 • Vermelding van logo op "Wall of Fame" in het Toon Hermans Huis Maastricht.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten.
 • Gebruik van logo ambassadeurschap van THHM bij communicatie uitingen.
 • Draagt maatschappelijke functie van THHM uit naar buiten.

3.Ambassadeur Zilver                                                                              €500,- per jaar

 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
 • Uitnodiging voor de kerstborrel.
 • 1x gratis gebruik van ruimten en faciliteiten in het THHM.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten.
 • Naamsvermelding met link op website.

4. Ambassadeur Bronze                                                                            €250,- per jaar

 • Uitnodiging voor de  jaarlijkse netwerkbijeenkomst.
 • Uitnodiging voor de kerstborrel.
 • Als ambassadeur word je middels een nieuwsbrief op de hoogte gesteld van onze lopende projecten
 • Naamsvermelding op de website.

Ben je geinteresseerd in het ambassadeurschap voor 3 jaar? Maak een afspraak met onze directeur Melanie Frederiks. Zij zal de mogelijkheden met u bespreken.

Eenmalige financiele donatie

Wilt je als ambassadeur een eenmalige donatie geven aan het huis? Je bent vrij om een donatie over te maken via IBAN: NL69RABO0117055891.


Sponsoring

Sponsoring is creatief steunen. Want naast het doneren van geld kun je met jouw organisatie op veel meer manieren laten zien dat je het THHM een warm hart toedraagt. Samen met klanten, medewerkers, of met de hele vereniging.

Eerst wat inspiratie opdoen? Neem dan contact op met Melanie Frederiks voor een vrijblijvend gesprek. Zij kan je tips geven en je ook helpen om je lumineuze idee of actie in je communicatie naar buiten toe mee te nemen. Zodat je ook aan je eigen relaties kunt laten zien dat je ambassadeur van het Toon Hermans Huis Maastricht bent! 

Toon je hart en...

...lever een dienst aan het Toon Hermans Huis Maastricht
...doneer de opbrengst van een product tijdens een bepaalde periode
...voer samen een klus, een project of opdracht uit in, of voor het THHM
...sponsor in publiciteit op je website of in een artikel in je personeelsblad
...zamel geld in met zijn allen op een bijzondere of ludieke wijze

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl  

IBAN: NL69RABO0117055891.

Het Fiscaal  ANBI nummer  is: 810760459

Wil je iets nalaten?

Nalatenschap

Door je wensen in een testament vast te leggen weet je zeker dat je geld ten goede komt aan wat voor jou belangrijk is. Wanneer je kiest voor het begunstigen van het Toon Hermans Huis Maastricht zijn er verschillende vormen mogelijk, zoals erfstellingen en legaten.

Erfstelling

Bij een erfstelling wordt het Toon Hermans Huis Maastricht in een testament tot erfgenaam benoemd. Het inloophuis krijgt hierdoor recht op een bepaald percentage van je nalatenschap. Over de verkrijging van het erfdeel is het THHM geen erfbelasting verschuldigd.

Legaat

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een bedrag aan het THHM kunt nalaten. Hierover is het THHM geen erfbelasting verschuldigd. Voor alle duidelijkheid: alleen het door jou vastgestelde geldbedrag, goed of waardepapieren dat jij via je testament hebt toegewezen, komt ons toe.

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

Wat is het fiscaal voordeel?

Schenken met fiscaal voordeel

Het Toon Hermans huis Maastricht is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alles wat je ons schenkt als gift, is dus fiscaal aftrekbaar via de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook wij hoeven geen erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en schenkingen die we ontvangen.

Het Fiscaal nummer ANBI is: 810760459

Voor meer informatie:

Melanie Frederiks, Directeur, Tel. 043-3261000,
E Mail. melaniefrederiks@toonhermanshuismaastricht.nl

en word vriend of
ambassadeur van ons huis

Hartverwarmend huis vol begripvol gezelschap. Voor iedereen. Want kanker raakt ons allemaal...

ANBI

De belastingsdienst heeft het Toon Hermans Huis Maastricht aangemerkt als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Om deze toekenning te krijgen en te behouden publiceert het Toon Hermans Huis Maastricht onderstaande organisatiegegevens. We zijn tenslotte een open en transparante instelling.

Contactgegevens

Stichting Toon Hermans Huis Maastricht
Sint Servaasklooster 33 /bezoekadres en postadres
6211 TE Maastricht
Tel. 043-3261000

info@toonhermanshuismaastricht.nl

www.toonhermanshuismaastricht.nl

RSIN: 810760459                                                                                                                                                      KVK: 14064865

Bestuurssamenstelling

De leden van het bestuur van het Toon Hermans Huis Maastricht zijn:

 • Hans Kasper, wetenschappelijk directeur Etil bv en hoogleraar marketing en marktonderzoek (School of Business and Economics, Universiteit Maastricht). Nevenfuncties: directeur/ eigenaar Silverbrains bv, vice voorzitter Stichting Donata, voorzitter NIMAging (studiegroep van het NIMA) en voorzitter bestuur Toon Hermans Huis Maastricht;
 • Ton Smeets, Eigenaar/ financieel consultant Ton Smeets Consutancy, projectmanager MVO, (Platform Stichting Sprinc Parkstad) en directeur Student Residence Maastricht BV (studentenhuisvesting). Nevenfuncties: voorzitter Stichting Immens: MVO-bedrijvenplatvorm t.b.v. WSW-bedrijf MTB, Bestuurslid Centrum Management Maastricht, secretaris/ penningmeester “Vrienden van Amppipal” (medische projecten Nepal), voorzitter gemeenschapshuis “De Luibe”, secretaris Stichting Cultuur en Bedrijf Maastricht, Penningmeester Stichting Ipal en penningmeester/ secretaris Toon Hermans Huis Maastricht;
 • Emiel van Helsland, gepensioneerd. Nevenfuncties: bestuurslid Kerkbestuur St. Pieter, bestuurslid Stichting Cultuur en Bedrijf Maastricht en bestuurslid Toon Hermans Huis Maastricht;
 • Hans Achten, AchtenvanGent Notaris. Nevenfunctie: bestuurslid Toon Hermans Huis Maastricht;
 • Erica Posma, directeur/ bestuurder Huisartsenpost Maastricht & Heuvelland. Nevenfunctie: bestuurslid Toon Hermans Huis Maastricht;
 • Carla Langen, nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Pergamijn, voorzitter Raad van Toezicht Kindante, vice voorzitter Zorggroep Noord Limburg, voorzitter Stichting International Land-Art Maastricht en bestuurslid Toon Hermans Huis Maastricht.

Directie

Melanie Frederiks

Het beleidsplan

Het Strategisch beleidsplan wil belanghebbenden en belangstellenden informeren over het te voeren beleid van het Toon Hermans Huis Maastricht (THHM). Tevens wordt hier de doelstelling en missie van het Toon Hermans Huis Omschreven. Zie voor het beleidsplan 2017-2020 bijgesloten document. Momenteel wordt aan een nieuw meerjarenbeleid gewerkt.

Het inhoudelijk verslag

In het inhoudelijk verslag 2020 vind je uitgebreide informatie over het huis en de activiteiten en diensten van afgelopen jaar.

Financiele gegevens

Bijgaand de jaarrekening 2020.

IPSO

Het Toon Hermans Huis Maastricht is aangesloten bij de landelijke koepelvereniging IPSO-Attendum, zie www.ipso.nl

Statuten

Bijgaand de statuten van het Toon Hermans Huis Maastricht.

Klachtenprocedure

Bijgaand de klachtenprocedure van het Toon Hermans Huis Maastricht